Priser

Prisen på oversettelse kan være litt som å selge strikk i metervis. For forutsigbarhetens skyld er det vanlig å beregne prisen etter antall ord som skal oversettes. Som oftest er det antall ord i kildeteksten som legges til grunn; der det er naturlig å opprettholde et visst volum, selv om teksten kunne vært kondensert underveis, er det vanlig å bruke antall ord i den ferdige oversettelsen.

Fra denne prisen kan det være aktuelt å trekke en rabatt for hyppig gjentatte hele setninger. Moderne CAT-verktøy (Computer Assisted Translation) gjør dette nærmest automatisk; når overskriften «De beste sykkelveiene i Hardanger» er oversatt i innholdsfortegnelsen, kommer den samme oversettelsen automatisk opp som et forslag der den samme overskriften forekommer i teksten. En rask «Enter» er nok til å godta oversettelsen, og 50 til 100 prosent rabatt forekommer for slike repetisjoner. Hvis kildeteksten også inneholder «De aller beste sykkelveiene i Hardanger», vil dette presenteres som en 80% match, hvilket betyr at en 80% samsvarende tekst er funnet i oversettelsesminnet. 33 til 50% rabatt er vanlig i slike tilfeller, som ofte krever en del arbeid for å bli syntaktisk riktig.

Ordprisen man tar utgangspunkt i, kan være fra rundt en krone for tekster som krever lite fagkunnskap ut over allmennkunnskap, til godt over det dobbelte for tekster som krever inngående spesialkunnskap, bruk av kundespesifikke ordlister, og andre kompliserende aspekter. Noen tilbydere fra fjernere himmelstrøk tilbyr priser på en brøkdel av dette; bruk da heller Google Translate, som er helt gratis, og ennå nærmest verdiløs når målet er en trykt tekst for publisering på nett eller papir.

Det er kort og godt ikke mulig å lage en detaljert og spesifikk prisliste for oversettelse. Dette er til orientering; husk at du kan ALLTID kreve et gratis og bindende prisoverslag, forutsatt at du sender inn teksten som skal oversettes, og inkluderer alle aktuelle tilleggsbetingelser, forutsetninger og forbehold.

Hvis resultatet, når du mottar det, viser seg ikke å svare til forventningene, er det bare en ting å gjøre: Returner makkverket til leverandøren. Hvis det du har fått, ikke er en oversettelse som du kan være bekjent av, har ikke 'leverandøren' levert varene, og skal heller ikke ha betaling. Leverandøren kan forbeholde seg retten til et nytt forsøk, og tar da kanskje et par trinn oppover prisskalaen for underleverandører.

Til slutt: Hvis du er en såkalt direktekunde, som skal bruke den ferdige teksten uten ytterligere revisjoner eller kvalitetssikring, har du krav på en litt grundigere behandling for å rettferdiggjøre den litt høyere ordprisen. Hvis du er en byråkunde, er ordprisen du betaler så lav at jeg må produsere volum først, kvalitet dernest, og du forventes å kjøre en selvstendig grammatikkontroll for egen kostnad.