Merverdiavgift

Fra 1. juli år 2001 ble det merverdiavgift på oversettelse. Det er en rekke unntak, blant annet for litterær oversettelse og ikke-kommersiell oversettelse. I tillegg er det generelt fritak for import og eksport av tjenester. Har du et problem med at jeg legger på moms på mine tjenester, så gå til languagewire.com og legg jobben ut på anbud. Send meg gjerne en melding hvis du vil at jeg skal legge inn anbud på jobben. Languagewire er en dansk organisasjon hvis forretningside er å skape kontakt mellom oversettere og kunder med oversettelsesbehov, ved å gjøre databasen sin tilgjengelig for begge parter. Kunden melder inn en jobb, anbudsinnbydelse går ut til oversettere innenfor det aktuelle fagområdet, anbud avgis med pris og ferdigdato, og kunden velger det beste anbudet.

Her kan kunde og leverandør om ønskelig være helt ukjent for hverandre. Oversetteren kan med god samvittighet fakturere languagewire.com uten moms, og kunden trenger egentlig bare å innrapportere kjøp av momspliktige tjenester hvis kunden selv er momspliktig. Hvis så var tilfelle, ville kunden hatt fradrag for inngående moms i utgangspunktet.

Det er i grunnen ganske trist at vi skal være belemret med så ubeskrivelig talentløse politikere. Momsreformen vil i mitt tilfelle føre til økte utgifter, reduserte inntekter, og ikke en eneste ekstra krone til statskassen. Faktisk vil de økte utgiftene gjøre at overskuddet som jeg før betalte 50% skatt av, vil reduseres. Halvparten av det reduserte overskuddet er penger som går tapt for staten. På toppen av det hele får jeg fullt fradrag for inngående moms, selv om jeg belaster moms på bare et minimum av utgående fakturaer. 

Jeg håper momsreformen i hvert fall kan bidra til å fokusere vårt syn på merverdiavgiften: Den er en avgift som først og fremst treffer private forbrukere der det svir mest.  Den treffer fattig og rik, og er bare sosialt rettferdig når de rike bruker mer penger. Og det gjør vi jo ikke, gjør vi vel? Da hadde vi ikke vært rike...