Lokalisering

Hva er lokalisering?

Begrepet lokalisering er i denne sammenheng en variant av oversettelse, og brukes gjerne om å oversette ting som henger sammen - for eksempel både håndboken til en programvarepakke, teksten i programmets ledetekster, og på knapper og menyer; feilmeldinger som programmet gir, og hjelpen som kommer når du trykker på Hjelp-knappen eller F1. I tillegg kan salgsbrosjyrer, tekniske spesifikasjoner, pressemeldinger, interne skriv og annet være blant elementene som omfattes av lokaliseringsprosessen for dokumenter.

Lokalisering begynner i noen tilfeller med vurdering av egnethet for et marked. Kan det være sosiale, kulturelle, religiøse eller historiske årsaker til at et produkt er "dømt til å mislykkes" på et marked? En velkjent italiensk produsent, i forberedelsene til en storstilt kampanje for å selge gasskomfyrer til det norske markedet, sparte i sin tid noen millioner lire ved at oversetteren (undertegnede) fant å ikke kunne påta seg oppdraget - da gass til husholdningsbruk i praksis ikke finnes i Norge. Byrået som hadde påtatt seg oppdraget, skulle skammet seg - men ble isteden helter for dagen.

Lokalisering kan også bety å vurdere teksten i forhold til lov og rett i landet. Prøver for eksempel en amerikansk produsent å bruke sine vanlige salgsbetingelser i Norge, skylder oversetteren (i siste instans) å gjøre oppmerksom på at salgsbetingelser som forsøker å begrense de rettigheter kjøperen har etter Kjøpsloven, vil bli satt til side i en tvist. Oversettelse er her ikke veien å gå, men en lokalisering kan være det.

Viktige hensyn

bullet Produktet som skal lokaliseres, må tilfredsstille målmarkedets spesifikke krav og forventninger.
bullet Produktet som skal lokaliseres, må i seg selv ha en kvalitet og pris som gir realistiske muligheter til en markedspenetrering som rettferdiggjør satsingen.
bullet Lokaliseringen må gjennomføres med høy kvalitet, da venstrehåndsarbeide gir et sjuskete inntrykk, og koster ofte like mye.

Internasjonaliseringsprosessen

Med egne ressurser - interne og tilknyttede - foretar vi lokalisering til det norske markedet. Produktene er som oftest internasjonal programvare eller elektronisk dokumentasjon, som skal oversettes til norsk. Ofte omtaler dokumentasjonen verktøy- og hjelpeprogrammer som også lokaliseres, eller internasjonale programprodukter som ikke lokaliseres, eller som det er naturlig å omtale på engelsk.

Ved hjelp av samarbeidende byråer og individer i andre land, kan vi påta oss lokalisering av norske programvare-  eller andre produkter til engelsk (amerikansk eller britisk), tysk, fransk, svensk, finsk, dansk, ungarsk, polsk.  Andre språk på forespørsel.

Referanser

Untitled-23Nokia Mobile Phones
Displaytekster på alle Nokias mobiltelefoner opp til 71xx-serien, oversatt til norsk. Programvare for Nokia 9000 Communicator lokalisert og dokumentert. Nokia Cellular Data Suite 1.2 oversatt til norsk, inkludert programvare og hjelpesystem.

telenorTelenor Mobil
MobilKontor 1 oversatt til norsk, inkludert programvare, brukerhåndbok og hjelpesystem.

visaVISA
Implementeringsveiledning for VISA XML-faktura oversatt til norsk, inkludert lokalisering av fakturaeksempler.

rubricRubric Limited
Lokaliseringspartner til norsk for bærbare Toshiba-PCer siden medio 1997, og stasjonære Equium-modeller siden våren 2000. Programvare (hjelpeverktøy, BIOS), elektronisk brukerhåndbok, trykt brukerhåndbok.

siemensSiemens Business Services A/S
Norsk versjon av programvare, brukerhåndbok og hjelp for DocuLive-programpakker utviklet eller utarbeidet på engelsk. Engelsk versjon av programvare, brukerhåndbok og hjelp for DocuLive-programpakker utviklet eller utarbeidet på norsk.