Oversettelse

Hvorfor oversette?

bullet Først og fremst skal du oversette av respekt for mottakeren av budskapet ditt. Oversettelse viser at du er tilstrekkelig interessert i mottakerens situasjon til å gjøre en ekstra innsats.
bullet Konkurranse: I valget mellom ulike produkter og tjenester er kvaliteten på dokumentasjon og hjelp en sterk faktor. Har ditt produkt eller din tjeneste bare dokumentasjon på et fremmed språk, synker gjennomslagskraften og markedspotensialet dramatisk.
bullet Kvalitet: Dokumentasjon og hjelp på brukerens eget språk gjør det enklere å bruke produktet eller tjenesten korrekt. Dette vil gjøre brukeren gladere, og redusere forekomsten av feil bruk.

Kriterier for god oversettelse

Språklig forståelse
Her er kildespråket og målspråket om lag like viktige. En vanlig misforståelse er at oversettelse fortrinnsvis gjøres fra et tillært språk til oversetterens eget morsmål. I praksis kan også teksten i kildespråket være så rik på nyanser at en oversetter med fullstendig forståelse for denne kan ha lettere for å formidle en komplisert mening på et fremmedspråk. Når man observerer enkelte skribenters overgrep mot sitt morsmål, er så visst ikke ikke dette noe kriterium i seg selv. Generelt er det likevel en fordel om enten kildespråket eller målspråket er oversetterens eget morsmål.

Faglig forståelse
La det bare være sagt: Det er fullstendig umulig å foreta en oversettelse av en tekst som omtaler et emne man ikke har i hvert fall grunnleggende kjennskap til, uansett språklige ferdigheter. Hvis teksten din inneholder begreper og prosedyrer som bare en fagmann på området kan begripe, må oversetteren være en tospråklig fagmann på området. Medisin, kirurgi, kjernefysikk, grafisk bransje, EU-direktiver, amerikansk forretningsjus og dårlige reklametekster er eksempler på områder vi forsøker å unngå.

Kvalitet
I alminnelighet har oversettere stor respekt for forfatterne av originalteksten. I teknisk oversettelse er det likevel ofte oversetterens oppgave å sørge for mer enn bare oversettelsen. Eksempler i teksten kan måtte erstattes med eksempler som virker rimelige for det tiltenkte publikum. Størrelser i kvadratfot kan måtte regnes om til hektar eller kvadratmeter alt ettersom. Faktisk har nærmest all oversettelse et element av lokalisering i seg. Sluttresultatet skal simpelthen bli at teksten virker rimelig på leseren, språklig så vel som fagmessig. Gjør den ikke det, betaler du ingen ting.

Nynorsk

Vi oversetter verken fra eller til nynorsk. Vår personlige mening om nynorsk kan sammenfattes slik: Vi ser med glede og forventning frem til den dagen det blir både tillatt og akseptert å bruke nynorske ord på bokmål, og vice versa, og gjerne bruke bare nynorske ord om ønskelig. Dette vil gi oss et vesentlig rikere norsk som et helhetlig og samlet språk, med en hittil uoppnåelig flora av vakre ord. Nynorsk som det fremstår i dag, anser vi som en kostnadsdrivende hellig ku av minimal nytteverdi.

DAO - Dataassistert oversettelse

wordfastNoe fungerer, noe gjør det ikke. Maskinoversettelse gjør det absolutt ikke, og kommer opp med resultater som spenner fra latterlig til sykt. Translation Memory-programvare virker i mange tilfeller OK, særlig når teksten er en ny versjon og store deler av forrige utgave skal gjenbrukes med få eller ingen endringer. Trados er markedsleder, men har få fordeler fremfor gratisprogrammet Wordfast.

tradosEttersom kvaliteten ofte kan bli dårligere, bruker vi ikke Translation Memory-programvare med mindre det finnes sterke grunner for det. Arbeidet går saktere, feil får evig liv, og det legges uheldige føringer på språket. Når oppdragsgiver forlanger det, bruker vi Trados eller Wordfast.

Referanser

På grunn av måten oversettelse ofte foregår, krever begrepet referanser litt forklaring. Våre oppdrag kommer ofte fra et internasjonalt oversetterbyrå. Byrået har fått sitt oppdrag fra et byrå i opprinnelseslandet. Dette har fått sitt oppdrag fra produsentens dokumentasjonsavdeling. Når arbeidet er gjort, kan produsenten sende sine varer med norsk håndbok til sin norske importør - som kan være et datterselskap, eller et frittstående firma. De eneste i denne kjeden som kjenner oss som utførende oversetter, er byrået i Norge. Verken Siemens AG i München, eller Siemens på Linderud, eller Elkjøp for den saks skyld, kan derfor uten videre bekrefte at det er vi som har gitt Mobile 800-seriens dens norske BIOS.

Referansene nedenfor er følgelig oppdragsgivere, produkter og produsenter som er oppgitt som eksempler på faktiske arbeider vi har utført. Benytt gjerne epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen hvis du ønsker spesifikke opplysninger om arbeidet som er gjort.

Produkter
Nokia mobiltelefoner; Toshiba bærbare PCer, Fujitsu-Siemens mobile PCer, Nilfisk-Advance rengjøringsmaskiner, Ford Mondeo, Ford Focus, Ford Fiesta, Ford Ka, Ford Puma, Thorsman industristaver, 3M projektorpaneler, Epson Stylus Color skrivere, HP skrivere og skriverrekvisita, DORO telefoner, ....
Produsenter og tjenesteytende virksomheter 3M Norge A/S, Snow Software AS, Ford Motor Norge AS, Fujitsu Siemens (Nixdorf), Ericsson, Fidelio Nordic AS, Militærteknikk, Nokia Telecommunications, VISA, EDB Fellesdata, JBR-McCann .....
Oppdragsgivere og byråer
Rubric Limited, Wordbank Ltd, Noricom oversettelsestjenester, Internationell Teknisk Dokumentation, ComText AS, Sahlin Information AB, ....